İLGİ ALANLARI

  • Obezite cerrahisi
  • Laparoskopik cerrahi
  • Robotik cerrahi

İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi'nde Genel Cerrahi birimi hekimlerinden olan Prof. Dr. Halil Alış, 1992 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde tıp eğitimini tamamlayarak hekimlik unvanını almıştır. İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimine başlayarak 2001 yılında Genel Cerrahi uzmanlığını başarıyla tamamlamıştır. Genel Cerrahi alanında 2010 yılında Doçent, 2016 yılında Profesör unvanını almış ve İstanbul'da farklı hastanelerde uzun yıllar boyunca hizmet vererek derin bir tecrübe kazanmış, sonrasında ise Medical Park hastaneler grubunun uzman hekim kadrosuna katılarak hasta kabulüne başlamıştır.

İlgi alanları arasında obezite cerrahisi, sindirim sistemi cerrahisi, bariatrik-metabolik cerrahi, laparoskopik cerrahi, onkolojik cerrahi, sitoredüktif cerrahi, HIPEC ve robotik cerrahi gibi yenilikçi uygulamalar başta olmak üzere birçok Genel Cerrahi uygulaması yer almaktadır. Prof. Dr. Halil Alış İstanbul ilinde Genel Cerrahi alanında uzun yıllar boyunca çalışmış ve tecrübe edinmiş, bu süreçte ulusal ve uluslararası anlamda sahip olduğu dernek üyelikleri ile genel cerrahi uygulamaları hakkında meydana gelen gelişmeleri yakından takip ederek kendini geliştirmiştir.

Sindirim sistemi kanserleri hayatı tehdit eden ve çoğu hasta için tek tedavi şansının cerrahi girişimler olduğu bir kanser grubudur. Bu kanserlerde tedavi amaçlı uygulanan cerrahi operasyonların laparoskopik yöntemle uygulanması, hasta yatış süresinin kısaltılması ve operasyon sonrası komplikasyon riskinin azaltılması gibi konularda önemli avantajlar sağlar. Genel cerrahi kliniklerinin bir diğer uzmanlık alanı olan bariatrik ve metabolik cerrahi uygulamaları; şişmanlık ve diyabet (şeker) hastalığı, hipertansiyon, uyku apnesi gibi obezite ile ilişkili olan sağlık sorunlarının düzeltilmesinde %80 gibi yüksek bir oranda etki gösteren yenilikçi uygulamalardır. Uygun profile sahip hastalarda bu işlemler genel cerrahi kliniklerimizde hastalarımıza güvenle uygulanmakta ve yüksek başarı oranı elde edilmektedir.